[ Nederlands | English | Français | Deutsch | Svensk | Español | Italiano | Portugues (BR) | Eesti | Türkçe ]
Plaatsbepaling via GSM

 

 

 

Wat ?

Heb je ook een black-out over bepaalde tijdstippen ? Of wil je gewoon weten waar uw geliefde was op een bepaald ogenblik ? De GSM technologie biedt vele voordelen, zo kunnen wij op basis van uw GSM nummer en een datum de plaats bepalen waar u zich op dat ogenblik bevond. Het resultaat is verbijsterend en wordt zelfs geillustreerd met sprekende beelden ... Lokalisatie via de gsm
 

Hoe ?

Er bestaan twee mogelijkheden om iemand op te sporen:

  • GSM en UMTS
  • GPS

Wij maken gebruik van het GSM toestel van de gebruiker om deze laatste te lokaliseren. De voorwaarde is wel dat het GSM toestel in werking was op het tijdstip dat wordt opgevraagd.

Plaatsbepaling via de gsm       Met deze techniek wordt de lokalisatie van een gsm-bezitter bepaald door het basisstation met het sterkste signaal. In de stad kan de positie nauwkeuriger worden bepaald dan op het platteland, omdat er in de stad in verhouding meer basisstations staan opgesteld.

Drie masten zijn ruim voldoende om tot een locatiebepaling te komen.

Bij positiebepaling kan het initiatief van de gebruiker zelf komen, wat men aanduidt als actieve positiebepaling. De beller stuurt dan bv zelf een sms om te vragen waar er in zijn of haar buurt een restaurant is of waar hij zich bevindt. Wij maken gebruik van een passieve positiebepaling, dwz dat door het netwerk van masten de exacte lokalisatie van een gsm-bezitter bepaald kan worden.


Probeer het hier !

Werkwijze:

- Vul het GSM oproepnummer in van het GSM toestel dat je wil controleren.
- In het volgende veldje vul je de gewenste controledatum in en vervolgens
- In het volgende veldje het tijdstip.
- Uiteindelijk druk je op "Controleer !".

Ontdek op de volgende pagina waar de GSM zich bevond op het door jou uitgekozen tijdstip !

Gsm nummer      
Datum      
Uur      

 


© Copyright 1997 - 2007 kwebbel.net
All rights reserved.
Raadpleeg ook deze applicaties ...