De kracht van ons systeem ligt in het vastleggen, combineren, analyseren en presenteren van gegevens met een ruimtelijke component om zo informatie te verkrijgen, al die gegevens ruimtelijk met elkaar in verband te brengen en uiteindelijk de plaats exact te bepalen via geocodering.

Het systeem verwerkt de informatie, onder meer via cyclische redundantie, afkomstig van geostationaire satellieten en past specifieke profielsynchronisatie per regio toe hierbij rekening houdend met de juiste baanparameters en kloksnelheden. Het meetprincipe van het systeem is gebaseerd op een matrix van afstandsmeting tussen satelliet en locatie van de gebruiker.
De afstanden tussen de satelliet en de ontvanger worden uit de gemeten looptijden van radiogolven afgeleid. De satellieten zenden de informatie op verschillende frequenties uit. Op deze frequenties zijn dan met modulatietechnieken digitale codes aangebracht. Die codes bevatten informatie over de satelliet zelf, zijn baanparameters, de onderlinge synchronisatie van de satellietklokken, en de benaderde baanparameters van alle satellieten.

De baan van iedere satelliet is vooraf benaderend bekend, en ook de plaats van waar het signaal verzonden is (de precieze baan is slechts een tijdje na de meting beschikbaar en kan gebruikt worden om de nauwkeurigheid te verhogen).
Door na te gaan hoeveel vertraging er is in de ontvangst van het tijdsignaal, kan het systeem berekenen hoever de gebruiker van die satelliet verwijderd is. Omdat de lichtsnelheid constant en in alle richtingen even groot is, wordt hiermee de ontvanger op een bol geplaatst met de satelliet in het denkbeeldige middelpunt.
Ontvangst van een tweede signaal plaatst de ontvanger op een tweede denkbeeldige bol, en dus op de snijlijn van de twee 'bollen' van beide satellieten: een cirkel. Het signaal van de derde satelliet, gevoegd bij de aardbol waar de ontvanger zich ook op moet bevinden maakt maar twee punten mogelijk als oplossing van de drie satellietpeilingen. Slechts een van deze 2 punten bevindt zich op een plek in de buurt van het aardoppervlak.
De klok van de computer van de gebruiker en de satelliet worden vervolgens gesynchroniseerd. Al deze codes samen vormen informatie op grond waarvan exacte de plaatsbepaling kan worden uitgevoerd.

Doe de test !

Kies een beeld die het dichtst uw voorkeur benaderd :

Copyright 2006 kwebbel.net
All rights reserved.
[ More ... ]

Social Bookmarking
Add to: Mr. Wong Add to: Webnews Add to: Icio Add to: Oneview Add to: Folkd Add to: Yigg Add to: Linkarena Add to: Digg Add to: Del.icio.us Add to: Reddit Add to: Simpy Add to: StumbleUpon Add to: Slashdot Add to: Netscape Add to: Furl Add to: Yahoo Add to: Spurl Add to: Google Add to: Blinklist Add to: Blogmarks Add to: Diigo Add to: Technorati Add to: Newsvine Add to: Blinkbits Add to: Ma.Gnolia Add to: Smarking Add to: Netvouz Information