Martin Uvijn - Belgium       
 

Провери своята проницателност

Какво е ясновидство?

Ясновидството е психическа способност или сила да виждаме предмети и изображения,както и да получаваме определена информация, независимо от разстоянието. Виденията могат да се отнасят до бъдещето, а понякога и за миналото. Ясновидството често се свързва с телепанията, спиритизма, психични изследвания, пророчески видения и сънища.

 
Имаш ли качества на ясновидец?

Провери тук!
Отдолу ще намериш 5 различни елемента... Земя, въздух, любов и вода.

Твоят компютър ще вземе един от тези елементи, но няма да го покаже в прозореца "Предсказан елемент..." докато ти не кликнеш върху един от тези елементи.

Така че ти ще трябва да отгатнеш кой от петте елемента ще покаже компютъра. Колкото повече верни елемента покажеш, толкова си по-проницателен.
След 25 кликвания ще можеш да провериш доколко си проницателен и имаш ли ясновидска дарба...
а може би вече знаеш точно колко верни отговора ще дадеш... Късмет!


© Copyright 2006 kwebbel.net
All rights reserved.
[ More ... ]