Martin Uvijn - Belgium       
 
Vad är klärvoajans ?

Klärvoajans är den mentala förmågan att se syner eller objekt eller erhålla information om dem oavsett avståndet till dem. Syner kan skildra framtiden och ibland det förflutna. Klärvoajans är en generell term som ofta används om telepati, spiritualism, medial forskning, profetiska syner och drömmar.

 
Har du klärvoajanta egenskaper ?

Testa dig här!
Nedan finner du fem olika element ... Jord, luft, kärlek, eld och vatten.

Din dator kommer nu att lagra ett av dessa element i sitt minne, och kommer inte att visa det i fönstret "Det förflutna förutsåg detta element", förrän du har klickat på ett av elementen.

Så du måste alltså gissa vilket element datorn kommer att visa. Ju fler element du gissar rätt på, desto mer klärvoajant är du.
Efter 25 klick kan du upptäcka hur pass klärvoajant du är... Kanske kan du redan nu förutsäga hur många gånger du kommer att klicka rätt ... Lycka till!


© Copyright 2006 kwebbel.net
All rights reserved.
[ Flera roliga sidor ... ]