Kan de numerologie ons iets vertellen
over jouw seksuele aantrekkingskracht ?
- - - sex appeal - - -

De seksuele aantrekkingskracht, of sex-appeal, is een aantrekkingskracht naar andere leden van dezelfde soort voor seksuele en of erotische activiteiten. Dit soort aantrekkingskracht is vaak belangrijk voor het voortbestaan van de soort; terwijl in vele soorten zij slechts tot een direct doel van voortplanting dient, bij mensen beschouwt men het als een sociale activiteit. De wetenschap stelt dat de seksuele aantrekkingskracht is geŽvolueerd is om de kansen op voortplanting met de meest aangewezen partner te verhogen.

Eeuwen geleden hadden grote wijsheren reeds de kennis van de numerologie.
Immers ze merkten dat elk getal zijn trillingswaarde en de daarmee samenhangende kenmerken heeft.

De numerologie is gebaseerd op berekeningen met cijfers die ontleend worden aan o.a. de naam die U bij Uw geboorte heeft ontvangen. Door het gebruik van een aantal wiskundige formules kunnen we zien op welke wijze deze trillingen een invloed hebben op onze sex appeal.
                           
Numerologie is een werktuig dat ons kan helpen onszelf, maar ook anderen, beter te begrijpen. Iedereen kan de numerologie gebruiken om zijn leven te verbeteren, op een hoger niveau te brengen en een betere verstandhouding met zichzelf en de anderen te verwezenlijken. Zodra we weten door welke krachten we beheerst worden, kunnen we daar rekening mee houden en daardoor kunnen in harmonie komen met de vibratiemogelijkheden van onze getallen.


Door de numerologie kunnen we dus een beter inzicht in onszelf krijgen. Zo kunnen we op basis van onze naam ook zien hoe sterk onze sex appeal is. Iedereen heeft het vermogen te zijn wie hij wil en te bereiken wat hij wil. De numerologie kan ons daarbij helpen.

Nieuwsgierig naar jouw sex appeal of dat van anderen? Kijk maar eens wat de numerologie voor jou kan onthullen !!


 

my sexappeal Your sex-appeal sexy appeal appeal

Nog enkele andere testen ? ...

Liefdestest - Liefdesmeter
Test uw Sensualiteit
Test uw achterwerk kennis
Test uw helderziendheid
Test uw vorig leven


© Copyright 1997 - 2007 kwebbel.net
All rights reserved.
[ More sites ... click !]